Loading posts...
 • ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

  Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve…
 • SİYASAL SİSTEM YANLIŞLIKLARI

  Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Demokrasinin işlevleri Milli Egemenlik: Seçme Seçilme Hakkı, Özgürlük, Eşitlik, Katılım, Hukuk Devleti, Kuvvetler Ayrılığı, Çoğulculuk, Hoşgörü dür.Peki Türkiye’de demokrasi  işliyor mu? .Siyasal sistem yanlışlıkları olduğu müddetçe demokrasinin işlemesini olanaksız kılmaktadır. Siyasal Sistem yanlışlıkları , sadece bizim ülkemiz için…

 • GÖZ ARDI EDİLEN GENÇLİK

  Kadın-Erkek eşitliği toplumsal gelişme için en önemli etkendir. Bugün genç kadınlar aile ve çevre baskısını genç erkeklerden çok daha fazla hissetmektedirler. Bunun sonucunda genç kadınların toplumsal yaşama katılımı büyük ölçüde sınırlanmaktadır. Maalesef ülkemizde Üç milyondan fazla genç kadın ne okula devam etmekte, ne de çalışmaktadır. Eğitimde, iş dünyasında, sosyal ve siyasi katılımda hala genç kadın…

 • BİREYSELLİK Mİ? KURUMSALLIK Mİ?

  Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. Siyaset Bilimi geçmişte dar anlamda devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken günümüzde, siyasal kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi, siyasal değişme ve gelişme gibi konuları da incelemektedir. Maalesef günümüz konjektüründe siyaset eşittir rantabilite gözü…

 • DİN VE SİYASET

  Dini ve islamiyeti dillerinden düşürmeyen kimseler, bunun sadece kendileri için bir anlam ifade ettiğini kanıtlamak isterlercesine, tüm insanlığın göz önünde, hem masum insanları, hem de insanlığın muhtaç olduğu bu yüksek değerleri tahrip etmektedirler. Dünyanın neresinde olursa olsun, akan her damla masum insan kanı, insanlığın geleceğini karartacak umutsuzluğun, korkunun damla damla birikmesi büyümesi anlamına gelmektedir. Masum…

 • AMERİKAN GÜDÜMÜNDE TÜRK EĞİTİMİ

  Her zaman şu ilkeyi savunmuşumdur, onca akademik eğitim almama rağmen Cumhuriyet tarihin en fiyaskosu işlevi  Türk eğitim sistemi  olduğudur. Bu tezi oluştururken Ulu Önder  Atatürk  köklü eğitim sisteminin temellerini atmasına rağmen ölümünden sonra  devamı gelmemiştir. Siyasi otoritelerin değişmesine  karşın  neden eğitim sistemi ile bu kadar oynandığına bir türlü  anlamda veremiyordum. Geçenlerde  okuduğum  bir kitapta ABD’nin   …

 • BENİM SEVDAM BEYKOZ SEVDASI

  Yerel yönetimler nedir arkadaşlar ; halkın ihtiyaçlarını ve gereksinimi karşılayan   kamu tüzel kuruluşlarıdır. Bir  ilçe  düşünün  bu ilçe canım İstanbul’un en eski ve köklü ilçesi olsun lakin ilçenin durumu içler acısı , nerden  tutarsanız tutun sorun yumağı halinde elinizde kalıyor. Bunun müsebbibi  nedir   sizlere sormak isterim…  Cevap ortada  basiretsiz  yönetimler ve talancı zihniyet olabilir mi…

 • Anayasası olmayanlar..

  Kuvvetin kötüye kullanılmaması için , tabiat gereği kuvveti kuvvet durdurmalıdır. Hakların güven altına alınmadığı ve güçler ayrılığının belirlenmediği bir toplumun ANAYASASI YOKTUR! Kenan PEKŞEN

 • Unutmayın

  Halkın ihtiyaç ve gereksinimlerini göz ardı edenler, tarihin tozlu raflarında yerlerini alacaktır. Kenan PEKŞEN