BİREYSELLİK Mİ? KURUMSALLIK Mİ?

Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. Siyaset Bilimi geçmişte dar anlamda devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken günümüzde, siyasal kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi, siyasal değişme ve gelişme gibi konuları da incelemektedir.

Maalesef günümüz konjektüründe siyaset eşittir rantabilite gözü ile bakılmaktadır. Buda her geçen  gün  itibariyle  halkın siyasetçilere  bakış  açışını değiştirmektedir.

Siyaset kolektif akıl işidir. beyin fırtınası yaparak doğru akıl ve stratejiyi ortaya koyma sanatıdır. Rakibinizin güçlü ve zayıf yönlerini halkın ihtiyaç ve gereksinimlerini analiz etmek gerekir şayet bunlar yapılmıyorsa başarı sağlamanız mümkün değildir.

Bugün sosyal demokratım diye geçinenler kendi çıkarları doğrultusunda siyaset yapmaya çalışıyorlar ,onların gözünde kurumsallık yoktur, emek yoktur sadece ben vardır. Sosyal demokratlığın da ne anlam taşıdığını bilmezler bilenlerde saygı göstermezler.

Şuan en büyük temennim  geçmişten ders çıkararak  geleceğe yön vermektir. Bir sonraki seçimlerde herkes üstüne düşen  sorumluluğun farkına varması  dileğiyle…

 

Sevgi ve Saygılarımla

Kenan Pekşen

Share your thoughts