GÖZ ARDI EDİLEN GENÇLİK

Kadın-Erkek eşitliği toplumsal gelişme için en önemli etkendir. Bugün genç kadınlar aile ve çevre baskısını genç erkeklerden çok daha fazla hissetmektedirler. Bunun sonucunda genç kadınların toplumsal yaşama katılımı büyük ölçüde sınırlanmaktadır. Maalesef ülkemizde Üç milyondan fazla genç kadın ne okula devam etmekte, ne de çalışmaktadır.

Eğitimde, iş dünyasında, sosyal ve siyasi katılımda hala genç kadın ve genç erkekler arasında yetişkinlere göre (kime göre yetişkin ise) önemli eşitsizlikler bulunmaktadır. Bu eşitsizliklere ilk başta siyasi otoriteler  çanak tutmaktadırlar.

2016 yılı sonu itibarı ile Türkiye nüfusunun yarısı 29 yaşından gençtir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 15 ile 29 yaş arasındakileri genç olarak kabul eden verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 22 milyon genç yaşamaktadır. Mevcut iktidar etkin bir gençlik politikası üretememektedir.

Başı boş bırakılan Gençlerimiz  toplum dan  kendisini  asimile ederek  istenmeyen  yollara  girerek farklı arayış  içerisinde oluyorlar. Bir bakmışsınız uyuşturucu, sentetik ve bonzai denen illetinin kurbanı olup çıkmışlar. Faturayı gençlerimize  kesiyoruz da bizlerin veya  siyasi otoritenin, Muhalefet partilerin hiç mi suçu yok.

Gençlerimizin ortak sorunlarının başında; eğitim sorunu, zihniyet sorunu, eşitsizlik ve sosyal dayanışma sorunu, güvensizlik sorunu ve en önemlisi iş ve istihdam sorunu yer almaktadır. Bu sorunların neticesinde de gençlerimiz kendi öz güvenini kaybederek rüzgarın yaprağı savurduğu gibi; hayatta onları bir yerden bir yere pervasızca savurmaktadır.

Öncelikle Siyasi partilerin gençlerimize ve kadınlarımıza bakışını irdelememiz gerekmektedir. Siyasi partilerin hiç birinde kendi iç tüzüklerine dahi uyulmamakla beraber ne kadın kotasına nede gençlik kotasına uyulmaktadır.

Bizde parti liderleri gençleri ve kadınları siyaset yapmaya davet ederken bu kadınlarımızın ve gençlerimizin hak ettiği değeri veriyorlar mı acaba? Kadınlarımız siyasetin mutfağını oluştururken gençlerimiz ise lokomotifini oluşturmaktadır. Maalesef ülkemizde atamanın ve adaylaşmanın parayı bastırarak siyaset yapanların sahnesi olduğu için sizler bu gençlerimize ve kadınlarımıza ne verdinizde ne bekliyorsunuz.

Bu gün gençlerimize ve kadınlarımıza  siyasi eşitlik sağlayan Parti  yoktur. Siyasi partilere baktığımızda ise durum elzemdir. AKP ve MHP genel dağılımına baktığımızda yüzde on oranında kalırken,  CHP’de ise  gençlerimizi ve kadınlarımızı yere göğe sığdıramazlar iken yetmiş ila seksen  yaşındakiler ise halen daha  ya parti meclis üyesi veya milletvekili olmak için  çırpınıp dururlar, hatta buda yetmezmiş gibi  Kadın kotasından Erkek adayları  parti meclis üyesi  yaparlar.

Ulu Önder Atatürk bu ülkeyi gençliğe  emanet etmiştir. Bizleri yönetenlerin ve yönetmeye talip olanların Atatürk’ün Gençliğe hitabetini gözden geçirmelerini tavsiye ederim.

 

Sevgi ve Saygılarımla

Kenan Pekşen

Share your thoughts