Loading posts...
  • SİYASAL SİSTEM YANLIŞLIKLARI

    Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Demokrasinin işlevleri Milli Egemenlik: Seçme Seçilme Hakkı, Özgürlük, Eşitlik, Katılım, Hukuk Devleti, Kuvvetler Ayrılığı, Çoğulculuk, Hoşgörü dür.Peki Türkiye’de demokrasi  işliyor mu? .Siyasal sistem yanlışlıkları olduğu müddetçe demokrasinin işlemesini olanaksız kılmaktadır. Siyasal Sistem yanlışlıkları , sadece bizim ülkemiz için…