KENAN PEKŞEN
Bizim davamız , BEYKOZ sevdamız...

YAZILARIM

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve…

SİYASAL SİSTEM YANLIŞLIKLARI

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Demokrasinin işlevleri Milli Egemenlik: Seçme Seçilme Hakkı, Özgürlük, Eşitlik, Katılım, Hukuk Devleti, Kuvvetler Ayrılığı, Çoğulculuk, Hoşgörü dür.Peki Türkiye’de demokrasi  işliyor mu? .Siyasal sistem yanlışlıkları olduğu müddetçe demokrasinin işlemesini olanaksız kılmaktadır. Siyasal Sistem yanlışlıkları , sadece bizim ülkemiz için…

GÖZ ARDI EDİLEN GENÇLİK

Kadın-Erkek eşitliği toplumsal gelişme için en önemli etkendir. Bugün genç kadınlar aile ve çevre baskısını genç erkeklerden çok daha fazla hissetmektedirler. Bunun sonucunda genç kadınların toplumsal yaşama katılımı büyük ölçüde sınırlanmaktadır. Maalesef ülkemizde Üç milyondan fazla genç kadın ne okula devam etmekte, ne de çalışmaktadır. Eğitimde, iş dünyasında, sosyal ve siyasi katılımda hala genç kadın…

FOTO GALERİ

Tüm Fotoğraflar